Tải về
Vị trí hiện tại : Xoilac tv > kho dữ liệu > Hlucin Nhóm

Hlucin

2022-2023 open
Dữ liệu Điểm Trận Phần Danh sách
CZE Third League
CZE Cup
thứ
nhóm
trùng
Thắng/
Vẽ/thua
In/ out
điểm
1
2
2/0/0
8/0
6
2
2
2/0/0
7/0
6
3
2
2/0/0
7/2
6
4
2
1/1/0
4/3
4
5
2
1/1/0
3/2
4
6
2
1/0/1
5/3
3
7
2
1/0/1
4/2
3
8
2
1/0/1
4/5
3
9
2
1/0/1
3/4
3
10
2
1/0/1
3/6
3
11
2
1/0/1
2/5
3
12
2
0/2/0
1/1
2
13
2
0/2/0
1/1
2
14
2
0/1/1
0/7
1
15
2
0/0/2
1/3
0
16
4
0/2/2
2/8
2
17
2
0/0/2
1/4
0
18
2
0/0/2
1/4
0
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy