Tải về
Vị trí hiện tại : Xoilac tv > kho dữ liệu > Slavia Kromeriz Nhóm

Slavia Kromeriz

2022-2023 open
Dữ liệu Điểm Trận Phần Danh sách
CZE Third League
CZE Cup
thứ
nhóm
trùng
Thắng/
Vẽ/thua
In/ out
điểm
1
2
2/0/0
8/0
6
2
2
1/1/0
3/2
4
3
2
2/0/0
7/0
6
4
1
1/0/0
4/1
3
5
2
1/0/1
4/2
3
6
1
1/0/0
2/1
3
7
3
3/0/0
6/3
9
8
2
1/0/1
4/5
3
9
2
1/0/1
3/4
3
10
2
1/0/1
2/5
3
11
2
0/2/0
1/1
2
12
1
0/1/0
2/2
1
13
1
0/1/0
1/1
1
14
1
0/0/1
1/2
0
15
1
0/0/1
1/2
0
16
4
0/2/2
2/8
2
17
2
0/0/2
1/4
0
18
1
0/0/1
0/7
0
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy